Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK HÜKÜMLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

 

1.Bionatura, Girişimcinin kişisel bilgilerini korur ve onlara saygı duyar.

 

 2.Girişimci, doldurduğu Kayıt Formu ile bilgi sağlayarak, bu bölümde açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş sayılır. Bionatura, Girişimcinin kişisel bilgilerini aşağıda açıklanan kurallar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işleme tabi tutmaktadır.

 

 3.Bionatura, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; üye, müşteri, girişimci bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil hizmetler) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Bionatura’ ye ait ürünleri sunabilmek ve Girişimci ile arasındaki ilişkinin gereğini yerine getirmek amacıyla Girişimcinin kişisel verilerini işleyebilir.

 

 4.Bionatura, Girişimciden aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebilir:

 

 1. Girişimci tarafından Bionatura’ ye doğrudan sağlanan bilgiler : Bu kapsama Girişimcinin Bionatura resmi web sitesindeki formları doldurarak veya telefon, e-posta veya başka bir iletişim yöntemi aracılığıyla Bionatura ile iletişime geçerek sağladığı doğrudan bilgiler dahildir. Bu bilgiler Girişimcinin;

 

 • Adı, soyadı

 

 • Mesleği

 

 •    Adresi

 

 • Aile Bilgileri

 

 • Aylık Geliri

 

 • Çocuk Sayısı ve yaşları

 

 • Doğum Tarihi

 

 • E-posta adresi

 

 • Sabit ve Cep Telefonu numarası

 

 • Girişimci numarası

 

 • T.C. Kimlik numarası

 

 • Vergi Kimlik numarası

 

 • Sosyal Sigorta numarası

 

 • Banka Hesap Bilgileri

 

 • Anne – Baba adı ve soyadı

 

 • Pasaport Numarasını içerir.

 

 1. Bionatura tarafından Girişimci hakkında toplanan bilgiler: Bu kapsama Girişimcinin satın alma geçmişi, girişimci ağı yapısındaki seviyesi, performansı, sponsorluk yaptığı yeni üyelere ilişkin bilgileri girmektedir.  Ayrıca Girişimci, Bionatura resmi web sitesini her ziyaret ettiğinde Bionatura aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplayabilir:

 

 • Bilgisayar internete bağlanmak için kullanılan İnternet Protokol (IP) adresi

 

 • Oturum açma bilgileri

 

 • İnternet tarayıcısının türü ve versiyonu

 

 • Saat dilimi ayarları

 

 • Tarayıcı eklenti türleri ve versiyonları

 

 • İşletim sistemi ve platformu da dahil olmak üzere teknik bilgiler

 

 • Bionatura resmi web sitesine yönlendiren, site içinde ve siteden çıkışta tıklanan (tarih ve saat içeren) Tekdüze Kaynak Konumlandırıcı (URL) akışı da dahil olmak üzere Girişimcinin ziyaretine ilişkin bilgiler

 

 • Girişimcinin incelediği veya aradığı ürünler

 

 • Sayfa yanıt süreleri

 

 • Karşıdan yükleme hataları

 

 • Belirli sayfaların ziyaret süreleri

 

 • Sayfa interaksiyon bilgileri (kaydırma, tıklama ve fare üzerinde)

 

 • Sayfadan çıkış için kullanılan yöntemler

 

 • Bionatura müşteri hizmetlerini aramak için kullanılan tüm telefon numaralar

 

c.Bionatura tarafından diğer kaynaklardan edinilen bilgiler: Girişimcinin Bionatura tarafından yönetilen diğer sitelerden veya sunulan diğer hizmetlerden herhangi birini kullanması durumunda Bionatura Girişimci hakkında bilgi toplayabilir. Aynı zamanda Bionatura, birlikte çalıştığı üçüncü taraflardan da (örneğin, teknik, ödeme ve teslimat hizmetlerindeki iş ortakları ve yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi kayıt büroları gibi) Girişimci hakkında bilgi alabilir.

 

d.Bionatura, Girişimciye ait kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar ve KVKK doğrultusunda kullanır:

 

 • Uyuşmazlıkların çözümü, ücret tahsilatı ve sorun giderme dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmek ve Bionatura’ den talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak için,

 

 • Hali hazırda Girişimci tarafından satın alınmış veya hakkında bilgi istemiş olduğu ürün ve hizmetlere benzer ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak için,

 

 • Girişimcinin hakları, menfaatleri, istihkakları ve diğer koşulları sağlamak için,

 

 • Bionatura ile Girişimci arasındaki işbirliğinin tabi olduğu vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları, istatistiksel yükümlülükler vs. gibi yürürlükte olan diğer düzenlemelere uyum sağlamak için,

 

 • Girişimcinin, Bionatura’ nin politikaları ve kurallarına uygunluğunu denetlemek ve temin etmek için,

 

 • Girişimcinin ilgisini çekebileceği düşünülen ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak veya seçilmiş üçüncü tarafların sağlamasına izin vermek için,

 

 • Girişimciyi, Bionatura’ nin hizmetlerine ilişkin değişikliklerden haberdar etmek için,

 

 • Bionatura resmi web sitesi içeriğinin Girişimci ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulmasını sağlamak için,

 

 • Girişimci ağının etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak için,

 

 • Bionatura resmi web sitesinin yönetimi ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi iç işlemler için;

 

 • Bionatura resmi web sitesinin içeriğinin Girişimci ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulduğundan emin olmak amacıyla Bionatura resmi web sitesini geliştirmek için;

 

 • Girişimcinin istediği zaman sunulan hizmetin interaktif özelliklerini kullanabilmesi için,

 

 • Bionatura resmi web sitesinin güvenliğini sağlamak için;

 

 • Tüketici memnuniyeti performansı ve benzeri çalışmaları da kapsayacak şekilde Girişimcilere ve diğer kişilere sunulan reklamların etkinliğini anlamak, ölçmek ve uygun reklamları iletmek için,

 

 • Girişimcinin veya Bionatura resmi web sitesinin diğer kullanıcılarının ilgisini çekebilecek ürün veya hizmetlere ilişkin öneri ve tavsiyelerde bulunmak için
 • Düzenleyici kurumlar veya diğer yetkili makamların istekleri ve yasal taleplerine yanıt vermek için.

e.Bionatura, Girişimcinin kişisel bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya ticari amaçlı olarak ifşa etmez. Yalnızca Elektronik Ticaret Kanunu, KVKK ve sair mevzuat kapsamında işler.

 

f.Bionatura, Bu maddenin (c) bendinde sıralanan faaliyetlerin ifasında destek sağlamaları için Bionatura grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) Girişimcinin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve işleme izni verebilir.

 

g.Bionatura, aşağıda belirtilen seçilmiş üçüncü taraflara Girişimcinin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve net olarak tanımlanmış kapsam ve amaç dahilinde bu bilgileri işleme izni verebilir.

 

 • İş ortakları (kargo firma ve acenteleri, fatura-kredi tahsilat büroları, lojistik, müşteri destek gibi çeşitli hizmet sağlayıcılar),

 

 • Girişimcilere ve diğer kişilere uygun reklamları seçmek ve sunmak için gereken bilgilere ihtiyaç duyan reklamcılar ve reklam ağları,

 

Bionatura, kişileri tanımlayıcı bilgileri reklamcılarına ifşa etmemekle beraber, kullanıcıları hakkında, örneğin reklamlarının belirli bir günde 35 yaş altı 1.000 kadın kullanıcı tarafından tıklandığı bilgisi gibi “yığın veriler” sağlayabilir. Bionatura söz konusu yığın verileri reklamcıların hedef kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla da kullanabilir. (örneğin, belirli bir bölgeden Bionatura sistemine yeni katılan Girişimciler gibi)

 

 • Bionatura resmi web sitesinin geliştirilmesi ve optimizasyonunda Bionatura’ ye destek olan analiz ve arama motoru sağlayıcılar,

 

 • Girişimcinin onay vermesi halinde kendisine gönderilecek pazarlama mesajları veya müşteri memnuniyeti anketleri de dahil olmak üzere toplu e-posta çözümleri sağlayıcıları, toplu e-kısa mesaj çözümleri sağlayıcıları gibi, Bionatura mesajlarının girişimcilere iletilmesini sağlayan teknik çözüm sağlayıcılar.

 

h.Bionatura, Girişimcinin kişisel bilgilerini yukarıdaki amaçlarla bağlantılı olarak üçüncü taraflarla da paylaşabilir.

 

i.Kendisine ait herhangi bir ticari faaliyet veya varlığı satması, satın alması veya başka bir şekilde devretmesi halinde Bionatura, Girişimcinin kişisel bilgilerini söz konusu ticari faaliyet veya varlığın muhtemel satıcı, alıcı veya devralıcısına ifşa edebilir.

 

j.Bionatura’ nin veya varlıklarının tümünün bir üçüncü tarafça satın alınması halinde, Girişimcilerin kişisel bilgileri de devrolunan varlıklar arasında yer alacaktır.

 

k.Bionatura, yasal bir yükümlülüğe uymak veya Bionatura içerisindeki geçerli düzenlemeleri yürürlüğe koymak veya uygulamak, veya haklarını, varlıklarını veya Girişimcilerin, müşterilerinin ve diğer kişilerin güvenliğini korumak için Girişimcilerin kişisel bilgilerini ifşa etme veya paylaşma yükümlülüğü olması halinde, bu bilgileri paylaşabilir. Bu maddenin kapsamına, dolandırıcılığı önlemek ve kredi riskini azaltmak amacıyla diğer şirketler ve organizasyonlarla bilgi alışverişi de girmektedir.

 

 1. Mevzuat çerçevesinde izin verilen kişi veya kuruluşlar ve bilgi talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritesi tüzel kişiler; ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz; ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız 3. kişiler, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, bankalar ve diğer 3. Kişiler de bu kapsamdadır.

 

 1. Girişimci tarafından Bionatura’ ye sağlanan veya Bionatura tarafından toplanan kişisel veriler güvenli sunucularda saklanmaktadır. Tüm online ödeme işlemleri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmekte ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmektedir. Bionatura online işlemlerde kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi saklamamaktadır. Girişimci hakkında toplanan bilgiler KVKK kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışındaki bir lokasyona aktarılabilir ve burada saklanabilir. Söz konusu bilgiler AEA dışında Bionatura veya tedarikçilerinden biri için çalışan personel tarafından işlenebilir. Söz konusu personel diğer şeylerin yanı sıra Girişimcinin siparişinin karşılanması, ödeme bilgilerinin işlenmesi, istihkaklarının işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyette bulunabilir. Girişimci, kişisel bilgilerini vererek bu aktarım, saklama ve işleme süreçlerine izin vermiş olur.

 

6.Bionatura, kişisel bilgilerin  güvenli ve bu Kitapçık ile yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde işleme tabi tutulmasını sağlamak için gerekli tüm makul önlemleri alır. Kişisel veriler Genel Müdürlük, Bionatura resmi internet sitesi, diğer elektronik hizmet sağlayıcılar, sözleşmeler, çağrı merkezi ve alternatif kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

7.Bionatura, Girişimcinin resmi web sitesinin belirli alanlarına erişim sağlayabilmesi için Girişimciye bir şifre verdiğinde veya Girişimci bir şifre seçtiğinde, bu şifrenin gizli tutulması Girişimcinin sorumluluğundadır. Girişimci bu şifreyi hiç kimseyle paylaşamaz. Paylaşması halinde Hesabı üzerinde yapılan tüm işlemlerden kendisi sorumludur. Girişimcinin, şifresinin kontrolünü kaybetmesi, kişisel verileri üzerindeki kontrolünü de büyük ölçüde kaybetmesi sonucunu doğuracağından, böyle bir durumda derhal Bionatura’ yi bilgilendirmesi ve şifresini değiştirmesi gerekmektedir.

 

8.Girişimcinin kişisel bilgilerini korumak için elinden gelen tüm özeni göstermesine rağmen Bionatura, resmi web sitesine aktarılan bilgilerin güvenliğini garanti edemez, her türlü bilgi aktarımında risk Girişimciye aittir.

 

9.Girişimci, kişisel bilgilerinin pazarlama amaçlı kullanılmamasını talep etme hakkına sahiptir. Girişimci bu hakkını bilgilerini toplamak için kullanılan formlarda bulunan uygun kutuları işaretleyerek veya kutulardaki işareti kaldırarak kullanabilir.

 

10.Girişimcinin, Bionatura tarafından tutulan kişisel bilgilerine erişme, düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı vardır. Girişimci hesabına giriş yaparak kişisel bilgilerinin çoğunu görebilir, inceleyebilir ve değiştirebilir.

 

11.Girişimci, Bionatura Müşteri Hizmetleri’ne talebini iletmek şartıyla, hesabını kapatabilir. Ancak Bionatura, kanunlara uyma, dolandırıcılığı önleme, borç tahsilatı, anlaşmazlıkları çözümleme, soruşturmalara destek olma ve yasaların izin verdiği işlemleri yapma amacıyla kapatılmış hesaplardaki kişisel bilgileri korumaya devam eder.

 

12.Girişimci, Bionatura’ ye başvurarak, kişisel verilerinin;

 

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme

 

 1. işlenmişse bilgi talep etme

 

 1. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 

 1. aktarılan kişileri bilme

 

 1. eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

 

 1. KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme

 

 1. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme

 

 1. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 

 1. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

13.Bionatura, Girişimciye, Bionatura Girişimci ağının bir üyesi olduğunda, Girişimci ağının diğer üyelerinin kişisel bilgilerini işleyebilmesi için aşağıdaki hükümler çerçevesinde yetki verir. Girişimci de bu bilgileri ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükler ve özellikle kendisine tevdi edilen verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kurallara uygun bir şekilde işlemeyi taahhüt eder. Girişimcinin temel yükümlülükleri şunlardır:

 

 • Kendisine Bionatura tarafından tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen veri işleme amacı kapsamında işleme almak,

 

 • Bağlayıcı kanun hükümleri aksini gerektirmedikçe, kişisel bilgileri bu Kitapçıkta belirtilmeyen bir şekilde kullanıma sunmaya yönelik faaliyetlerden kaçınmak,

 

 • Bionatura ile ilişkisinin sona ermesinden sonra, kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri derhal iade etmek ve söz konusu bilgileri yukarıda belirtilen hedefin yerine getirilmesi amacıyla kaydetmiş olduğu elektronik veri taşıyıcılardan silmek.

 

14.Bionatura, Girişimciye tevdi edilmiş kişisel verileri korumaya yönelik olarak uyguladığı yöntemleri denetleme hakkına sahiptir. Talep etmesi halinde, Girişimci derhal Bionatura’ ye böyle bir denetimi yapma fırsatı sunmakla yükümlüdür.

 

15.Girişimci, Bionatura’ nin bu Kitapçık kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgilerin işlenmesine, özellikle kişisel bilgilerin korunmasına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin tüm sorularını derhal ve doğru bir şekilde yanıtlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

16.Girişimcinin kişisel bilgileri bu Kitapçık hükümlerine aykırı bir biçimde kullanması halinde, Bionatura, Girişimci kaydını feshetme hakkına sahiptir.

 

17.Bionatura, Girişimcinin, kişisel bilgilerin bu Kitapçığa aykırı bir biçimde işlenmesinden dolayı üçüncü taraflara karşı doğabilecek yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

18.Bionatura resmi web sitesinde, Girişimciyi, web sitesinin diğer kullanıcılarından ayırt etmek için çerezler (web sitesi kullanıcılarının bilgisayarına yerleştirilen küçük dosyalar) kullanılabilir. Bunun amacı, Girişimci web sitesini gezerken, ona iyi bir deneyim sunmak ve web sitesini geliştirmeye olanak vermektir. Bionatura bu Çerezleri, bilgi akışını analiz etmek; hizmetleri, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, reklam etkinliğini ölçmek, güven ve güvenliği desteklemek için kullanır. Bazı çerezler kişisel bilgiler içerir, örneğin Girişimci, sisteme giriş yaparken “beni hatırla” tuşuna bastığında bir çerez kullanıcı adının hatırlanmasını sağlar. Girişimci Çerezlere izin vererek bunu kabul etmektedir.

 

19.Bionatura’ nin Kitapçığın bu bölümünde yapacağı her türlü değişiklik Bionatura resmi web sitesinde yayınlanacak ve gerektiğinde Girişimciye e-posta veya başka bir yöntemle bildirim yapılacaktır. Değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girer. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesini takiben Girişimcinin Bionatura resmi web sitesini kullanması veya bir sipariş vermesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

 

Hızlı Kargo

Siparişleriniz en hızlı şekilde sizlere ulaştırılır!

Güvenli Alışveriş

Size güvenli alışverişi sunuyoruz!

Ürün İade

14 gün içinde ürününüzü iade edebilirsiniz

Müşteri Hizmetleri

Aktif müşteri hizmetleri!

EN SON ÜRÜN VE FIRSATLARDAN HABERDAR OLUN!

E mail adresinizi girin ve sizi bütün fırsatlardan haberdar edelim

Yardım mı gerekli
Bio Natura
Merhaba, siparişleriniz hakkında yardıma ihtiyacınız varsa bize yazın
Birkaç dakika içinde dönüş yapalım